About author

Maciej Socha – Man constantly fighting against time and living on the edge. No one else like him bends space-time for his own needs. Endlessly thinks, understands, and analyzes. He does not jump to hasty conclusions, his opinions do not coincide with the usual patterns.

Maciej Socha – Człowiek stale walczący z czasem i żyjący na krawędzi. Nie kto inny jak on codziennie zagina czasoprzestrzeń dla własnych potrzeb. Stale myśli, rozumuje, analizuje. Nie wyciąga pochopnych wniosków, a jego opinie nie pokrywają się z utartymi schematami. Maciej nadużywa ironii oraz synonimów przez co tautologia nie jest mu obca. Nie zważając na przeciwności wyraża swoją często niepochlebną opinie.

I’m beyond the frame!